Latausaseman asennus - johdotusvaihtoehto B

Kun syöttökaapeli asennetaan takasivun kaapelitulon kautta

VAARA: Varmista ennen asennusta, että latausaseman virransyöttö on kytketty pois. Älä kytke virtaa, ennen kuin sähköjohdotus on valmis.
 1. Ennen latausaseman asennusta on suositeltavaa, että virransyöttökaapelit valmistellaan ensin.
  Huomautus: Jätä PE-johdin 20 mm muita johtoja pitemmäksi. Sillä varmistetaan, että se on viimeinen jäljelle jäävä kytkentä, jos kaapelia vedetään liiallisella voimalla.
  Suositeltu kuorintapituus johdotusvaihtoehdolle B: 1-vaiheinen virransyöttö

  Suositeltu kuorintapituus johdotusvaihtoehdolle A: 1-vaiheinen virransyöttö IT-sähköverkolle

  Suositeltu kuorintapituus johdotusvaihtoehdolle B: 3-vaiheinen virransyöttö

 2. Pölyn ja kosteuden pääsy latausasemaan estetään kumisella läpivientisuojuksella. Läpivientisuojuksen valmistelua varten tee pieni ristinmuotoinen viilto kohtaan, josta virtakaapeli saapuu läpivientisuojukseen.


 3. Vedä virransyöttökaapeli oikean puolen tuloaukon läpi, ennen kuin kiinnität latausaseman seinään. Varmista, että kaapelin kuorimaton osa yltää vedonpoistajan ohi. Kaapelia on oltava riittävästi vedonpoistajan kiinnittämiseksi ja sähkökytkentöjä varten. Älä kiristä kiinnityksiä vielä.


 4. Varmista, että laite on merkintöjen mukaisessa oikeassa asennossa, ja asenna latausasema.


 5. Johda kaapeli niin, että voit kytkeä sen vedonpoistajaan.
 6. Kiinnitä vedonpoistaja.


  Huomautus: Vedonpoistajaa voidaan käyttää kahdella tavalla kaapelin halkaisijasta riippuen.
 7. Erota virransyöttöjohdot ja merkitse ne tarvittaessa.
 8. Varmista, etteivät johdot pääse koskettamaan toisiaan.