Konfigurointi DIP-kytkimillä

VAARA: Varmista ennen asennusta, että latausaseman virransyöttö on kytketty pois. Älä kytke virtaa, ennen kuin sähköjohdotus on valmis.
 1. Varmista, että kaikki johdot on kytketty latausaseman liittimiin lujasti.
 2. Aseta virta-asetus virransyötön varokkeen ja kaapeleiden kapasiteetin mukaan. Älä ylitä virransyöttökytkennän suorituskykyä. Jos virta-asetuksia ei tehdä, latausasema ei toimi.


  DIP S2
  Virta-asetukset

  Maksimilatausvirran rajoitus ulkoisella ohjauksella ei käytössä (Charlie-3)

  DIP S1
  Käyttöasetukset
  a. Käyttötila e. Huoltotila
  b. IT-sähköverkko f. TN/TT-sähköverkko
  c. Päätevastus päällä g. Päätevastus pois päältä
  d. Asiakas h. Isäntä
  Tyypillinen yksittäisen latausaseman asennus Suomessa