EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Sertifikaatit ja vaatimustenmukaisuusvakuutus

Innohome Oy, jonka rekisteröity toimipaikka on Polaris Business Park, Itsehallintokuja 4, 02600 Espoo, vakuuttaa tuotteen valmistajana olevansa yksin vastuussa siitä, että

Tuote: Sähköajoneuvojen latausasema Charlie

Mallit: Charlie-1, Charlie-3

on seuraavien direktiivien mukainen:
  • Pienjännitedirektiivi (LVD) 2014/35/EU
  • EMC-direktiivi 2014/30/EU
  • RoHS-direktiivi 2015/863/EU
on seuraavien yhdenmukaistettujen standardien ja teknisten eritelmien sovellettavien vaatimusten mukainen:
  • Electric vehicle conductive charging system - Part 1: General requirements EN IEC 61851-1:2019
  • Electric vehicle conductive charging system - Part 21: Electric vehicle requirements for conductive connection to an a.c/d.c. supply EN IEC 61851-21:2002
  • Electric vehicle conductive charging system - Part 21-2: Electric vehicle requirements for conductive connection to an AC/DC supply - EMC requirements for off board electric vehicle charging systems IEC 61851-21-2:2018
  • Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019-02
  • Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 7: Assemblies for specific applications such as marinas, camping sites, market squares, electric vehicle charging stations EN 61439-7:2020
  • Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances (RoHS) EN 50581:2012

Tested by an independent, accredited testing laboratory (DEKRA Testing and Certification, S.A.U., Notified Body Number 1909)

Vakuutan täten, että edellä mainittu tuote on suunniteltu täyttämään edellä mainittujen yhdenmukaistettujen standardien ja teknisten eritelmien asiaankuuluvat kohdat.

Edellä mainittu tuote täyttää kaikki direktiivien sovellettavat, olennaiset vaatimukset.

Innohome Oy:n puolesta ja nimissä allekirjoittanut:


Nimi: Juha Mört

Asema: Toimitusjohtaja

Paikka: Espoo

Päivämäärä: 1.3.2021