Johdanto

Turvallisuus- ja tuotetiedot

Tämä käsikirja sisältää sähköajoneuvojen Charlie-latausaseman asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet.

Sähköajoneuvojen latausasema Charlie, asennus- ja käyttöohje v.1-2022

Tämä käsikirja sisältää kaikki sähköajoneuvojen latausaseman turvalliseen asennukseen ja käyttöön tarvittavat tiedot. Sähköasennukset ja -kytkennät saa tehdä ainoastaan pätevä sähköasentaja paikallisten säädösten mukaisesti. Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta. Käytä käsikirjaa ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.