Käyttöopas

Ajoneuvon lataus

Sähköajoneuvojen latausasema Charlie on helppokäyttöinen. Se on käyttövalmis heti asennuksen jälkeen. Latausasema ja ajoneuvo vain kytketään latauskaapelilla. LED-merkkivalot osoittavat latausaseman tilan.Latausaseman tila

1. LED vihreä 2. LED sininen 3. LED punainen 4. LED-toiminnot
POIS PÄÄLTÄ (OFF)


POIS PÄÄLTÄ (OFF)


POIS PÄÄLTÄ (OFF)


Laite ei ole toimintakunnossa
VILKKUU


POIS PÄÄLTÄ (OFF)


POIS PÄÄLTÄ (OFF)


Alustus

Sisäinen testi käynnissä

PALAA


POIS PÄÄLTÄ (OFF)


POIS PÄÄLTÄ (OFF)


Valmiustila/Valmis lataamaan
PALAA


PALAA


POIS PÄÄLTÄ (OFF)


Sähköajoneuvo kytketty, lataus on valmis tai keskeytetty
PALAA


VILKKUU SYKÄYKSIN


POIS PÄÄLTÄ (OFF)


Sähköajoneuvo kytketty, lataus käynnissä
VILKKUU


Virhe: Katso Vianetsintä