Kierrättäminen ja hävittäminen (WEEE)

Tuotteen pakkaus on kierrätettävää pahvia.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden romusta ja vaarallisten aineiden vähentämisestä annetun EU-direktiivin WEEE (2012/19/EU) mukaan sähkö- ja elektroniikkaromua ei saa hävittää lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä, joten tämä laite vietävä erilliseen keräyspisteeseen paikallisten kierrätystä koskevien määräysten mukaisesti.