Johdanto

Turvallisuus- ja tuotetiedot

Tämä käsikirja sisältää asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet sähköajoneuvojen Charlie-C-latausasemalle, jossa on kiinteä latauskaapeli.

Sähköajoneuvojen Charlie-C-latausasema, Asennus- ja käyttöopas v.1-2022

Tämä käsikirja sisältää kaikki sähköajoneuvojen latausaseman turvalliseen asennukseen ja käyttöön tarvittavat tiedot. Sähköasennukset ja -kytkennät saa tehdä ainoastaan pätevä sähköasentaja paikallisten säädösten mukaisesti. Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta.