EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Sertifikaatit ja vaatimustenmukaisuusvakuutus

Innohome Oy, jonka rekisteröity toimipaikka on Polaris Business Park, Itsehallintokuja 4, 02600 Espoo, vakuuttaa tuotteen valmistajana olevansa yksin vastuussa siitä, että

Tuote: Sähköajoneuvojen latausasema Charlie

Mallit: Charlie-C-22-480-G, Charlie-C-22-480-B

on seuraavien direktiivien mukainen:

  • Pienjännitedirektiivi (LVD) 2014/35/EU
  • EMC-direktiivi 2014/30/EU
  • RoHS-direktiivi 2015/863/EU
on seuraavien yhdenmukaistettujen standardien ja teknisten eritelmien sovellettavien vaatimusten mukainen:
  • Sähköajoneuvojen varaaminen liitäntäjohdon kautta - Osa 1: Yleiset vaatimukset EN IEC 61851-1:2019
  • Sähköajoneuvojen varaaminen liitäntäjohdon kautta - Osa 21: Vaatimukset AC/DC-sähkön syötölle sähköajoneuvon varaamisessa liitäntäjohdon kautta EN IEC 61851-21-2002
  • Sähköajoneuvojen varaaminen liitäntäjohdon kautta - Osa 21-2: Vaatimukset AC/DC-sähkön syötölle sähköajoneuvon varaamisessa liitäntäjohdon kautta - EMC-vaatimukset sähköajoneuvojen ulkopuolisille varausjärjestelmille IEC 61851-21-2:2018
  • Sähkölaitteiden kotelointiluokat (IP-koodi) EN 60529:1991/A2:2013/A2:2019-02
  • Pienjännitekytkinlaitteet - Osa 7: Erikoissovellukset, kuten laitteet venesatamiin, leirintäalueille ja toreille, sähköajoneuvojen varausasemat EN 61439-7:2020
  • Tuotteiden tekninen dokumentaatio liittyen direktiiviin tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (RoHS) EN 50581:2012
  • Pistokkeet, pistorasiat, ajoneuvoliittimet ja ajoneuvopistorasiat – Sähköajoneuvojen johtava varaaminen - Osa 2: Mitoitus- ja vaihtokelpoisuusvaatimukset kosketintapeilla ja kosketinholkeilla varustetuille pistokytkinrakenteille EN 62196-2:2017

Testannut riippumaton, valtuutettu testauslaboratorio (DEKRA Testing and Certification, S.A.U, ilmoitettu laitos: 1909)

Vakuutan täten, että edellä mainittu tuote on suunniteltu täyttämään edellä mainittujen yhdenmukaistettujen standardien ja teknisten eritelmien asiaankuuluvat kohdat.

Edellä mainittu tuote täyttää kaikki direktiivien sovellettavat, olennaiset vaatimukset.

Innohome Oy:n puolesta ja nimissä allekirjoittanut:Nimi: Juha Mört

Asema: Toimitusjohtaja

Paikka: Espoo, Suomi

Päivämäärä: 15.2.2022