Turvallisuus

Ohjeissa käytetyt huomiomerkit

Vaara: Tarkoittaa vaaraa, josta on seurauksena kuolema tai vakava henkilövahinko, ellei vaaraa vältetä.
Varoitus: Tarkoittaa vaaraa, josta voi seurata kuolema tai vakava henkilövahinko, ellei vaaraa vältetä.
Tarkoittaa vaaraa, josta voi seurata omaisuusvahinko tai keskivaikea henkilövahinko.
VAARA: Sähköajoneuvojen latausasemaa ei ole tarkoitettu seuraavien käyttöön: lapset ja henkilöt, joiden aistitoiminta tai fyysiset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneitä tai joiden tiedon ja kokemuksen puutteen takia ei laitteen turvallinen käyttö ole taattua.
VAARA: Sähköajoneuvojen latausasema on tarkoitettu ainoastaan sähköajoneuvojen lataukseen.
VAARA: Sähköajoneuvojen latausasemaa tulee käyttää ainoastaan sen ollessa teknisesti moitteettomassa kunnossa sekä asennus- ja käyttöoppaan ohjeiden mukaan.