Vianetsintä

VALOT MAHDOLLISET SYYT TIEDOT
VIHREÄ SININEN PUNAINEN
PALAA


VILKKUU SYKÄYKSIN


VILKKUU


Latausvirtaa rajoitettu, korkea lämpötila. Lataus on toiminnassa. Ajoneuvoa ladataan, mutta latausvirta on korkean sisäisen lämpötilan takia rajoitettu 6 ampeeriin.
VILKKUU


VILKKUU


VILKKUU


Laitteen konfigurointivirhe Latausasema ei ole konfiguroitu oikein. Pyydä pätevää sähköasentajaa tarkistamaan laitteen konfigurointi. Virransyöttö on katkaistava ennen DIP-kytkinten uudelleen konfigurointia.
VILKKUU


POIS PÄÄLTÄ (OFF)


VILKKUU


Virtarele on vioittunut Latausasema ei ole toimintakunnossa. Käännä katkaisin OFF-asentoon. Odota 5 s ja kytke se takaisin päälle. Jos ongelma jatkuu edelleen, pyydä pätevää sähköasentajaa tarkistamaan laitteen konfigurointi.
Kaapelilukon moottorin toimintahäiriö
RS-485:n tiedonsiirtovirhe
Sisäinen laitteistovirhe
Ei RS-485-yhteyttä isäntälaitteeseen
PALAA


POIS PÄÄLTÄ (OFF)


VILKKUU


Kaapelin virta-arvo ei kelpaa Latausprosessi on epäonnistunut. Tarkasta kaapeliliitin vaurioiden varalta. Jos kaapeliliitin on rikkoutunut: Vaihda latauskaapeli ja yritä uudelleen. Jos ongelma jatkuu edelleen, ota yhteys pätevään sähköasentajaan.
On havaittu vähintään 6 mA DC-jäännösvirta
Suojamaadoitus irronnut, havaittu muutos 6 voltista 12 volttiin.
Kaapelin lukitusmekanismi ei toimi.