Virransyötön poiskytkentä

Henkilö- ja laitteistovahinkojen välttämiseksi noudata asennuksessa näitä vaiheita:

  1. Varmista sähkökaapista, että virransyöttö on kytketty pois (virransyöttö OFF).


    1. Lukitse katkaisin avoimeen asentoon (virransyöttö OFF) laitteistokohtaisella lukolla tai estä uudelleenkytkentä muulla tavalla.
    2. Aseta lukittuun katkaisimeen kieltokyltti "Ei saa kytkeä".
  2. Varmista, etteivät virransyöttökaapelit ole jännitteellisiä. Mittaa yleismittarilla.